Kylmäketju: mikä se on ja muita usein kysyttyjä kysymyksiä

08.8.2018 | Jukka Väyrynen

FAQ-blog

Kylmäketjun seurantaratkaisujen asiantuntijana meiltä Sensirellä kysytään monenlaista liittyen kylmäketjuihin, lämpötilan seurantaan ja muihin vastaaviin asioihin. Tästä lähti liikkeelle ajatus pistää pystyyn pieni useimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyvä blogisarja, jossa pyrimme tarjoamaan hyödyllistä tietoa sitä etsiville. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi muutama kaikkein perustavanlaatuisin kysymys.

Mikä on kylmäketju?

Kylmäketju on viileitä lämpötiloja vaativiin tuotteisiin erikoistunut hankintaketju, jonka avulla kylmäkuljetusta- ja varastointia vaativat tuotteet saadaan säilymään korkealaatuisina. Termi kokoaakin yhteen useampia viileitä lämpötilavälejä, sillä eri tuotteet vaativat usein hieman eri lämpötiloja. Kylmäketjua vaativia tuotteita ovat esimerkiksi ruokatarvikkeista liha, kala ja kasvikset, monet lääkkeet sekä biologisettuotteet kuten luovutettu veri, laboratorionäytteet ja erityisesti geenipohjaiset lääkkeet.

Miksi katkeamaton kylmäketju on tärkeä?

Katkenneen kylmäketjun vaikutukset vaihtelevat tietenkin tuotteesta riippuen, mutta yleistyksenä voidaan sanoa, että katkeamaton kylmäketju takaa kuluttajalle esimerkiksi turvallisen ruuan ja lääkehuollon.

Miten kylmäketjun katkeaminen vaikuttaa käytännössä?

Jos kylmäketju katkeaa matkalla tuottajalta kuluttajalle, se käynnistää pilaantumisprosesseja, jotka aiheuttavan tuotteiden laadun heikkenemistä ja voivat näin altistaa asiakkaan vahingollisille seurauksille. Pelkästään väärissä oloissa varastoitu ruoka edistää bakteerien, kuten esimerkiksi salmonellan, kasvua, joista aiheutuu vuosittain miljoonille ihmisille ruuansulatuskanavan tulehduksia.

Lääkkeet puolestaan voivat menettää tehoaan, ja väärissä oloissa kuljetetut laboratorionäytteet voivat antaa vääriä analyysituloksia, jotka johtavat vääriin diagnooseihin.

Kun pilaantunutta tuotetta ei voida myydä tai käyttää muuhun tarkoitukseen, se muuttuu jätteeksi. Jo jäte itsessään vaikuttaa miehin kaikkiin korkeampien asiakashintojen muodossa, mutta kaikki näiden tuotteiden tuottamiseen ja kuljetuksiin käytetyt luonnonvarat, jotka samalla menevät hukkaan, aiheuttavat myös maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Miten kylmäketjun rikkoutuessa tulee toimia?

Paras tilanne on tietenkin silloin, jos kylmäketjun katkeaminen huomataan mahdollisimman nopeasti, koska silloin vikaan mennyt asia voidaan yrittää korjata. Jos asia saadaan korjattua, pitäisi seuraavaksi arvioida, miten lämpötilan muutos on vaikuttanut kyseessä oleviin tuotteisiin. Onko niiden laatu edelleen niin hyvä, että niitä voidaan käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen? Jos ei, voidaanko niille osoittaa muuta käyttöä? Eli voidaanko esimerkiksi vähän pilaantuneita elintarvikkeita myydä edelleen eläinten rehuksi?

Jos mitään ei kuitenkaan voida enää tehdä, pitää pilaantuneet tuotteet hävittää. Tämä täytyy tehdä kunkin tuotteen vaatimalla tavalla – esimerkiksi lääkkeitä ei voi noin vain kipata kaatopaikalle.

Kuinka kylmäketjun ylläpidosta huolehditaan?

Kylmäketjun ylläpito tarkoittaa, että tuotteet pysyvät hyväksyttävien lämpötilarajojen sisällä koko ajan. Tämän aikaansaamiseksi on erityisen tärkeää ottaa huomioon ne kohdat kylmäketjussa, jossa jotakin selkeästi muuttuu. Yleensä tämä tarkoittaa kaikkia tilanteita, joissa tuotteet vaihtavat omistajaa, kuten lastaus ja kuorman purku logistiikkakeskuksissa tai valmistajan tai myyjän tiloissa. Katkeamattoman kylmäketjun varmistaa siksi parhaiten ottamalla projektiin mukaan kaikki tuotetta käsittelevät tahot.

Myös lämpötilanseurantajärjestelmä auttaa osoittamaan, että tuotteiden osalta kylmäketjua on ylläpidetty jatkuvasti.

Miksi lämpötilanseurantajärjestelmä on tärkeä?

Tuotteen laadun ja turvallisuuden varmistaminen vaatii, että kylmäketjun katkeamattomuus voidaan tehdä nähtäväksi, ja ainoa tapa tähän on esittää todisteita.  Jatkuvasti tallentava seurantajärjestelmä on ainoa tapa varmistaa, että lämpötila on säilynyt rajojen sisäpuolella. Lämpötiladataa tutkimalla voidaan myös tunnistaa kylmäketjun ongelmalliset kohdat.

Millaisilla välineillä lämpötilaa seurataan?

Tämä riippuu siitä, missä kohti kylmäketjua lämpötilaa halutaan mitata. Langattomia sensoreita käytetään yleisesti sekä kiinteissä pisteissä, kuten kylmävarastoissa, sekä kuljetusten seurannassa. Näitä sensoreita voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan erilaisilla mittapäillä, mikäli käyttökohde näin vaatii. Elintarviketuotannossa ja keittiöissä saattaa myös törmätä älylaitteeseen yhdistettyjä mobiiliantureita, joiden avulla voidaan tehdä omavalvonnan vaatimia lämpötilamittauksia.

Kaikenlaiset sähköiset mittalaitteet vaativat muuten määräaikaisen kalibroinnin jotta ne tuottavat varmasti oikeita mittaustuloksia.

Mitä etuja etäluettavuudesta on lämpötilan seurannassa?

Etäluettavuus tuottaa useampiakin etuja, joita ovat esimerkiksi:

  • tuotteen laadun ja olosuhteiden varmistaminen jatkuvasti
  • säästöt, joita syntyy hävikkiä vähentämällä
  • käsin tehtäviin kirjauksiin tuhlaantuu vähemmän työaikaa
  • oikea-aikaiset hälytykset antavat mahdollisuuden korjaaviin toimenpiteisiin ja tuotevirtojen uudelleenohjauksiin
  • pidemmällä aikavälillä kerätyn datan tutkiminen auttaa löytämään ne kohdat kylmäketjussa, joihin ongelmat useimmiten keskittyvät

Miten lämpötilanseurantajärjestelmä otetaan käyttöön?

Aivan ensimmäiseksi kannattaa miettiä, mitä oikeastaan haluat seurata, kuinka usein, miten tarkasti jne. Tämän perusteella tulisi voida suunnitella:

  • minkälainen laitteisto tarvitaan
  • kuinka paljon laiteita tarvitaan
  • Minne niitä asetetaan
  • Kuinka tulokset kerätään

Seuraavaksi tulisi testata järjestelmää, jotta nähdään, onko se haluttuun tarkoitukseen sopiva.

Kannattaa muistaa, että seurantajärjestelmän tulee olla erillinen varsinaisesta lämpötilaa säätävästä järjestelmä, jotta häiriötilanteissa on aina olemassa seurannan varajärjestelmä.

Helpoimmalla kuitenkin pääsee, kun antaa ammattilaisen hoitaa asia kuntoon. Meillä löytyy runsaasti taustatietoa käyttöönotosta ja käytössä olevista teknologioista, joten meidän on helppo auttaa yllä kuvattujen yksityiskohtien suunnittelussa. Samaan tarjontaan kuuluu tietenkin myös asennus- ja käyttöohjausta, asiakastuki, ja huolloistakin voidaan sopia jo valmiiksi.

Pitäisikö lämpötilanmittauksen lisäksi tehdä myös kosteusmittauksia?

Tämä riippuu pitkälti siitä, mitä haluat seurata. Esimerkiksi joitakin lääkkeitä täytyy säilyttää tietyissä kosteusoloissa. Tietysti ylenmääräinen kosteus vaikuttaa myös monien tuotteiden pakkauksiin, jolloin ne voivat mennä myös tätä kautta myyntikelvottomiksi

Lopullinen päätös siitä, halutaanko kostetta mitata, on tietenkin asiakkaalla. Jos näyttää siltä, että kosteusmittauksia olisi hyvä tehdä, on onneksi olemassa yhdistelmäsensoreita, joiden avulla voidaan mitata sekä lämpötilaa että kosteutta, ja muitakin suureita kaikkia samalla laitteella.

Teemat: lämpötilan mittaus, Usein kysytyt kysymykset, Kylmäketju, Kylmäketjun seuranta

       
Jukka Väyrynen
Jukka Väyrynen

Service Manager

Tilaa englanninkielinen uutiskirjeemme

Lue myös