omavalvonta

Kuinka saada kaikki irti laadunhallintajärjestelmästä?

Kuinka saat kaiken irti laadunhallintajärjestelmästäsi: yleiset haasteet ja mahdollisuudet, joihin Sensiren digitaalinen laadunhallintaratkaisu vastaa.

Elintarviketurvallisuus ja laadunhallinta ovat välttämättömiä kaikissa elintarvikkeita käsittelevissä yrityksissä. Niiden noudattaminen ei monestikaan ole haasteellista, mutta se voi olla aikaa vievää.

Omavalvonta riskinhallinnan keinona on sisällytetty moniin standardeihin. Omavalston tarjoaa sinulle mallin, jonka avulla voit huomioida riskinhallinnan ja torjumisen jo elintarviketurvallisuussuunnitelmassasi.

Usein yritykset luottavat paperisiin tarkistuslistoihin, joilla tehtäviä seurataan manuaalisesti, mutta tässä iänikuisessa menetelmissä on paljon haittoja.

Digitaalisten laadunhallintatyökalujen avulla pysyt ajan tasalla elintarviketurvallisuudesta ja laadunhallinnasta, mikä parantaa koko laadunhallintaprosessiasi. Suoritetut ja kirjatut tehtävät tarjoavat arvokasta tietoa prosesseistasi sekä liiketoiminnastasi. Lisäksi digitaaliset työkalut helpottavat työntekijöiden päivittäistä työtaakkaa.

Mitkä ovat siis digitaalisten laadunhallintajärjestelmien edut ja miten saat niistä kaiken hyödyn irti? Katsotaanpa tarkemmin!


1. Aseta muistutuksia helposti unohtuvista tehtävistä

Myös laitteiden säännöllinen huolto on ratkaisevan tärkeää, jotta toimintasi sujuu moitteettomasti. Huolto- ja puhdistustehtäviä ei kuitenkaan tarvitse tehdä päivittäin vaan yleensä ne toistuvat kerran tai pari kuukaudessa.

Juuri nämä viikoittaiset ja kuukausittaiset laitteiden puhdistus- ja huoltotehtävät jäävät useimmiten huomiotta ja ilman aktiivista muistutusta ne unohtuvat helposti. Lisäksi ne ovat usein päivän viimeisiä tehtäviä. Tietyt erityisen vaativat vaiheet, kuten rasvasuodattimen puhdistus saatetaan jopa ohittaa. Ilman riittävää raportointia nämä keskeneräiset tehtävät voivat kasaantua ja johtaa ajan kanssa suurempiin ongelmiin.

Muista siis asettaa tehtävistä muistutuksia, jotta ne eivät pääse unohtumaan.

 

Kuukausittain toistuvat siivoustehtävät kuten filtereiden puhdistus

 

2. Automatisoi lämpötilaseuranta

Useat lämpötilat on tarkistettava monta kertaa päivässä ja varmasti on mukavampiakin asioita kuin tarkistaa kylmävaraston lämpötila neljä kertaa päivässä. Olisi paljon helpompaa vain kirjata joitakin arvoja perustuen aiempiin mittauksiin - kuka sitä kuitenkaan huomaa, eikö niin?

Langattomien sensoreiden avulla voit seurata valitsemiasi lämpötiloja automaattisesti. Saat reaaliaikaista lämpötilatietoa suoraan digitaaliseen laadunhallintaratkaisuusi ja voit jopa saada automaattisia hälytyksiä poikkeamien sattuessa. Näin olet aina ajan tasalla ilman manuaalista työtä.

 

3. Ajoita tehtäväsi oikein

Digitaalinen laadunhallintaratkaisu voi helpottaa raportointiprosessia huomattavasti, mutta virheellisesti tai ajattelemattomasti ajoitetut tehtävät voivat täyttää raporttisi keskeneräisillä tehtävillä, mikä heikentää suoritusindikaattoritietojasi.

Otetaan esimerkiksi toimitustarkastukset. Koska toimitukset saapuvat yleensä melko epäsäännöllisesti, tarkastukset ajoitetaan usein viikon jokaiselle päivälle. Jos toimitusta ei kuitenkaan tule, raporteissa on keskeneräisiä tehtäviä. Siirryttäessä viikon mittaiseen toimitustarkastustehtävään, joka voidaan suorittaa minä viikonpäivänä tahansa, voit ratkaista ongelman helposti.

Siivoa tehtäväsotku, jotta voit parantaa raportointiasi ja pysyä kärryillä suoritetuista tehtävistä, mikä parantaa mahdollisuuksiasi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kehittääksesi liiketoimintaasi.

 

4. Ennakoiva johtaminen

Reaaliaikaiset tiedot auttavat sinua ryhtymään ennakoiviin toimiin. Kun saat reaaliajassa käyttökelpoisia tietoja, voit reagoida mahdollisiin ongelmiin heti ja pysäyttää ne ennen kuin niistä tulee todellinen ongelma. Näin voit pienentää riskejä ja pitää potentiaaliset vahingot mahdollisimman pieninä ja samalla saada liiketoiminnallesi suurin mahdollinen hyöty.

Käytä automaattisia hälytyksiä, jotka ilmoittavat sinulle heti, kun jokin menee pieleen ja reagoi heti.

 

reagoi poikkeamiin välttääksesi isot ongelmat

 

5. Ajatteli omavalvontaa pidemmälle

Digitaalista laadunhallintajärjestelmiä voidaan käyttää paljon muuhunkin kuin vain omavalvontatehtävien hallintaan. Itse asiassa voit käyttää järjestelmää kaikkien tehtävien seurantaan.

Esimerkiksi pintahygieniatehtävät on tehtävä johdonmukaisesti, mutta ne voivat unohtua tai ne laiminlyödään, kun henkilökunta on kiireinen. Etenkin nykyään pintahygieniatehtävät olisi syytä aikatauluttaa ja suoritettaa tehostetusti.

Ruokahävikin hallinta on toinen aihe, johon kiinnitetään yhä enemmän huomiota elintarvikealan yrityksissä, koska se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja kustannussäästöihin.
Seuraamalla ja aikatauluttamalla monenlaisia tehtäviä kuten pintahygieniaa ja ruokajätettä voit saada kaiken mahdollisen hyödyn irti laadunhallintajärjestelmästäsi.

 

6. Integroi laadunvarmistustehtävät (5S-menetelmä)

Digitaalista elintarviketurvallisuus- ja laadunhallintaratkaisua voidaan käyttää muuhunkin kuin vain elintarviketurvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Tällä hetkellä meillä on asiakkaita, jotka muun muassa käyttävät järjestelmäämme 5S-menetelmän integroimiseeen.

5S- tai joskus 6S-menetelmä on standardoitu prosessi, jolla luodaan ja ylläpidetään organisoituja, turvallisia, puhtaita ja tehokkaita työpaikkoja jätteiden vähentämiseksi ja tuottavuuden optimoimiseksi. 5S-menetelmää voidaan hyödyntää missä tahansa työalueella, jossa voidaan soveltaa visuaalista tarkastusta.

5S-periaatteet ovat laajentuneet teollisuuden alalta ja ne tunnustetaan nyt monilla aloilla tehokkaiksi työkaluiksi. Voit integroida ne laadunhallintaratkaisuusi optimoidaksesi prosessejasi entisestään.

 

Sensiren järjestelmä auttaa sinua ruokaturvallisuuden saavuttamisessa

 

Sensiren tehtävienhallinta ratkaisun edut

Sensiren digitaalinen laadunhallintaratkaisu antaa sinulle työkalut, joita tarvitset liiketoimintasi tehokkaaseen pyörittämiseen. Prosessiinne muokattavissa olevassa ratkaisussamme on kaikki mitä tarvitset saadaksesi kaiken irti laadunhallintajärjestelmästäsi.

Suorat kustannussäästöt

Me tarjoamme työkalun, jolla voit digitalisoida ja virtaviivaistaa kaikki liiketoimintasi olennaiset prosessit, kuten elintarviketurvallisuuden, siivouksen, hygienian ja tarkastukset. Luomalla prosesseihin läpileikkaavan näkyvyyden ja hallittavuuden, siirryt kohti täysin modernisoitua ja digitalisoitua lähestymistapaa. Automaation avulla voit vähentää manuaalista työtä ja kerättyjen tietojen avulla voidaan muun muassa säästää energiakustannuksia (jääkaapit jne.), vähentää ruokahävikkiä tai optimoida raaka-aineiden käyttöä.

Brändin suojaaminen

Ratkaisumme avaa näkyvyyden useisiin toimipisteisiin - ei ole väliä, onko sinulla yksi tai monta toimipistettä. Kaikki elintarviketurvallisuutta ja muita prosesseja koskevat tiedot ovat saatavilla keskitetysti reaaliaikaista valvontaa varten, mikä takaa yhtenäisyyden. Skaalautuva ratkaisumme tarjoaa täydellisen jäljitettävyyden turvallisuutesi varmistamiseksi olipa kyse (uusien) tehtävien lisäämisestä, suoritettujen tehtävien seurannasta tai poikkeamien ja lämpötilojen seurannasta. Suojaa brändiäsi, vältä negatiivinen maine ja välty mahdollisilta vahingonkorvauksilta.

Vaatimustenmukaisuus ja määräykset

Ratkaisumme avulla voit noudattaa automaattisesti kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä. Katkeamaton kirjausketju täyttää kaikki raportointitarpeesi elintarviketurvallisuuden tarkastuksia varten. Sinulla on myös mahdollista antaa tarkastajille väliaikainen pääsy järjestelmään tarkastuksia varten. Ratkaisun helppo muokattavuus mahdollistaa niin ketterät mukautukset tulevia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia varten kuin laajentamisen liiketoiminnan muille alueille.

Liiketoiminnan kehittäminen ja tehokkuus

Emme anna tehtävistäsi ja prosesseistasi kerättyjen tietojen hautautua kansioihin ja laskentataulukoihin. Ratkaisumme avulla voit käyttää tietoja toimintojesi ongelmakohtien paikallistamiseen, minkä jälkeen niitä voidaan helposti mukauttaa prosessien tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Sensire tarjoaa sinulle täydellisen avaimet käteen -ratkaisun, joka vastaa täsmälleen tarpeitasi ja jota voidaan mukauttaa aina, kun prosessisi muuttuu.

 

***

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat nähdä miten ratkaisumme voisi toimia sinulle, ota rohkeasti yhteyttä ja sovi tapaaminen tai live-esittely:

task_mobile-fi

 

Ota meihin yhteyttä

Similar posts

Get the Latest News

Stay up-to-date with Sensire's latest news. Enter your email to subscribe and get the latest insights and developments of our core product, new materials, blog posts and industry news.

We keep you informed!

Subscribe to our newsletter!