omavalvonta

Omavalvonnan tukena: 6S Lean -hallintajärjestelmä

Mikä on 6S/Six Sigma, mitkä ovat sen hyödyt ja miten järjestelmä voidaan ottaa käyttöön kriittisten elintarviketurvallisuusongelmien ratkaisemiseksi?

Elintarvikkeiden turvallisuuden ja hygienian hallinta on muutakin kuin omavalvontaa. Vaikka omavalvonta saa paljon huomiota, on olemassa monia muita menetelmiä, järjestelmiä ja strategioita, joita voi käyttää laadunhallintaprosessien ja elintarviketurvallisuuskäytäntöjen tehostamiseen, kuten esimerkiksi 6S Lean -hallintajärjestelmä.

6S Lean -hallintajärjestelmä on järjestelmä, joka on luotu edistämään ja ylläpitämään tuottavuutta ja turvallisuutta. Vaikka se on alun perin kehitetty valmistusteollisuutta varten, nykyään 5S/6S Lean -hallintajärjestelmä on laajalle levinnyt ja sitä käytetään monilla eri aloilla myös elintarviketurvallisuuden ja hygienian hallinnassa.

Tässä blogikirjoituksessa keskustelemme 6S:stä ja sen hyödyistä. Näytämme, miten voit ottaa järjestelmän käyttöön työpaikallasi ratkaistaksesi kriittiset elintarviketurvallisuuskysymykset ja edistääksesi turvallisuuskulttuuria.

Mitä 6S tai Six Sigma on?

6S-konsepti, joka on itse asiassa alkuperäisen 5S-konseptin laajennus, voidaan parhaiten kuvata välineeksi, jolla optimoidaan tuotantoa ja kehitetään prosesseja turvallista ja tehokasta työnkulkua varten. Vaikka konseptin alkuperäisestä kehittäjästä kiistelläänkin, voidaan varmuudella sanoa, että käsite on peräisin Japanista.

Periaatteessa 6S on prosessi, joka koostuu seuraavista kuudesta vaiheesta:

5S/6S osa-alueet

1. Erottelu (Sort - Seiri)

Ensimmäinen vaihe 6S-prosessissa on erotella kaikki työpaikan tavarat, jotta voidaan tunnistaa, mitkä työvälineet ovat tarpeellisia ja mitkä tarpeettomia. Tarkoituksena on vähentää sotkua ja luoda tehokas työpaikka, jossa on helposti saatavilla olevat välttämättömät työvälineet. Tarpeettomat tavarat voidaan joko hävittää tai säilyttää muualla myöhempää käyttöä varten.

2. Järjestely (Set in Order - Seiton)

Prosessin toisessa vaiheessa kaikki ensimmäisessä vaiheessa tunnistetut välttämättömät tavarat järjestetään niin, että ne ovat helposti saatavilla. Ne myös sijoitetaan loogisiin paikkoihin - näin lisätään työpaikan yleistä tehokkuutta. Tämän vaiheen tavoitteena on luoda systemaattinen tapa säilyttää ja hakea työvälineitä, jotta kaikki tilaa käyttävät voivat käyttää niitä mahdollisimman esteettömästi.

3. Puhdistus (Shine - Seiso)

Puhdistus on prosessin kolmas vaihe, johon kuuluu aiemmin perustettujen työtilojen jatkuva siivous ja ylläpito. Tavoitteena on luoda puhdas ympäristö, jossa ei ole roskia, jotta vältytään loukkaantumisilta ja estetään tuotteiden tahriintuminen tai vahingoittuminen.

4. Vakiointi (Standardize - Seiketsu)

Neljännessä vaiheessa pyritään luomaan johdonmukaiset ja tehokkaat työmenetelmät tunnistamalla parhaat käytännöt ja sisällyttämällä ne työrutiineihin. Visuaalisten muistutusten antaminen, rutiinitarkastukset tai säännölliset työmaan tarkastukset ovat hyödyllisiä välineitä tässä vaiheessa.

5. Ylläpito (Sustain - Shitsuke)

Prosessin viides vaihe voi olla haastavin, sillä siihen liittyy näiden uusien prosessien ja järjestelmien jatkuva soveltaminen ajan mittaan. Varmistat jatkuvan menestyksen integroimalla prosessit jokapäiväiseen toimintaasi.

6. Turvallisuus (Safety)

Turvallisuus on 6S-prosessin viimeinen vaihe, joka on lisäys 5S-konseptin. Edellisillä vaiheilla on epäsuora myönteinen vaikutus turvallisuuteen, mutta tässä vaiheessa keskitytään suoriin toimiin tunnistamalla vaaratekijät ja asettamalla valvontakeinoja, jotta kaikki pysyvät turvassa. Lopulta varmistetaan, että työympäristö täyttää vaaditut turvallisuusstandardit sekä työntekijöiden että tuotteiden osalta.

ruokaturvallisuuden hallintajärjestelmä

6S Lean -hallinnan hyödyt

Miksi sinun pitäisi harkita 6S:n käyttöönottoa? Tässä muutamia hyötyjä:

Ajan ja rahan säästö
Huonosti organisoidut työpaikat vievät resursseja ja vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen, mikä näkyy lopulta asiakkaiden tyytymättömyytenä. 6S on helppo ja kustannustehokas tapa parantaa prosesseja.

Jatkuva parantaminen/kehittäminen
6S luo perustan jatkuvalle prosessien parantamiselle, sillä se antaa sinulle tiedot, joita tarvitset perustilanteen selvittämiseen ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseen.

Vältä vaatimustenvastaisuudet
6S auttaa sinua noudattamaan viranomaisten asettamien terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, sillä siisti ja järjestetty työpaikka vähentää onnettomuuksien ja rikkomusten mahdollisuutta.

Suurempi tehokkuus ja laadun parantaminen
Hyvin organisoidut työpaikat johtavat tehokkaisiin prosesseihin ja parempaan laatuun. Digitaaliset tehtävienhallintaratkaisut tuovat lisähyötyjä, sillä ne helpottavat 6S-tarkastusten työtaakkaa ja integroivat tulokset saumattomasti muihin laatuauditointeihisi.

Sensiren sovellus muistuttaa tehtävistä

6S Leanin toteuttaminen Sensiren avulla

6S-konseptin toteuttaminen vaatii aikaa ja sitoutumista, mutta se ei ole todellinen teknologinen haaste tai valtava pääomakustannus. Viime kädessä 6S tarkoittaa ylimääräisiä tarkistuslistoja.

Sensiren digitaalisen tehtävienhallintaratkaisun avulla nämä tarkistuslistat voidaan automatisoida, jolloin prosessimuutokset voidaan helposti sisällyttää päivittäiseen toimintaan ja pyrkiä kohti 6S-prosessin viidettä vaihetta: ylläpitoa.

Tehtävienhallintaratkaisumme tukee digitaalisia lomakkeita, tarkastusraportteja, työtehtäviä ja paljon muuta. Sovellus tarjoaa helposti hallittavia tarkistuslistoja, kun taas keskitetty pilvipalvelu tarjoaa syvälliset raportointimahdollisuudet, mukaan lukien poikkeamien hallinta. Tämä digitalisointi tehostaa tiedonkeruuprosesseja ja tarjoaa reaaliaikaista näkyvyyttä ja päivityksiä johtajille, jotka voivat käyttää kerättyjä tietoja edelleen prosessien parannuksiin.

Asiakkaat, jotka käyttivät ratkaisuamme 6S-toteutukseensa, pitivät sen helppokäyttöisyydestä ja korostivat, että "Sensiren käytöstä tuli nopeasti rutiinia kaikille".

Eräs asiakkaamme pystyi vähentämään samanaikaisesti käytössä olevien järjestelmien määrää siirtämällä 6S-dokumentaationsa meidän ratkaisuumme ja yhtenäistämällä sovelluksen käytön tuotantolaitoksissaan. Useiden prosessien keskeisiä suorituskykyindikaattoreita seurataan nyt yhdessä järjestelmässä.

***

Sensire tarjoaa sinulle kattavimman digitaalisen laadun- ja vaatimustenmukaisuudenhallintaratkaisun, joka pitää sisällään tarvittavat työkalut liiketoimintasi tehokkaaseen pyörittämiseen. Mukautuva järjestelmämme antaa sinulle ainutlaatuisen näkyvyyden prosesseihisi, jota olet aina halunnut. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat live-demon, ota rohkeasti yhteyttä suoraan meihin.

Similar posts

Get the Latest News

Stay up-to-date with Sensire's latest news. Enter your email to subscribe and get the latest insights and developments of our core product, new materials, blog posts and industry news.

We keep you informed!

Subscribe to our newsletter!