Olosuhdeseuranta

5 tapaa varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus horeca-yrityksissä

Opi viiden askeleen kautta, kuinka aloittaa omavalvonta, optimoida toimintaa, vähentää kuluja ja pysyä kilpailijoittesi edellä digitaalisen omavalvontaratkaisun avulla.

Miksi meidän pitäisi välittää elintarviketurvallisuudesta?   

Ruoka on elimistömme ensisijainen energian, ravintoaineiden ja ravintokuitujen lähde. Riittävä määrä turvallista ja ravitsevaa ruokaa on avainasemassa elämän ylläpitämisessä ja hyvän terveyden edistämisessä. Turvaton ruoka voi sisältää haitallisia bakteereja, viruksia, loisia ja kemiallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa yli 200 erilaista sairautta - ripulista syöpään. Elintarviketurvallisuus on maailman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen prioriteetti. Nykyään elintarviketurvallisuutta valvovat eri tasoilla maailmanlaajuiset ja maakohtaiset valvontaviranomaiset.  

Elintarviketurvallisuus on Suomessa suhteellisen hyvällä tasolla. Tämä johtuu yritysten lisääntyneestä vastuullisuudesta, toimivasta infrastruktuurista ja valvonnasta. Suomessa puhutaan turvallisuuden parantumisesta ja alhaisista tartunta- tai myrkytysmääristä joka vuosi. Muualla maailmassa tilanne voi olla toinen. Arviolta 600 miljoonaa ihmistä - lähes joka kymmenes - sairastuu vuosittain saastuneen ruoan syömisen seurauksena, mikä johtaa 420 000 kuolemaan ja 33 miljoonan terveen elinvuoden (päivittäiseen) menetykseen. WHO:n apulaispääjohtaja Yamamoto korostaa, että elintarvikkeiden turvallisuutta koskeva työ ei ole vielä valmis. Suomessakaan ei voida luottaa hyviin tuloksiin, sillä kansainvälisessä elintarvikeketjussa on jatkuvasti kehittyviä haasteita.   

Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen   

Internet ja mobiililaitteet tuovat tietoa kaikkien saataville ja ohjaavat kuluttajia tietoisempaan osto- ja kulutuskäyttäytymiseen. Tämä on luonnollisesti johtanut siihen, että kuluttajat ovat entistä tietoisempia elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta. Tämän vuoksi nykypäivän kuluttajat voivat vaatia parempaa laatua ja turvallisuutta.    

Näin kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Asiaa koskeva yrityspalaute jaetaan julkisesti eri foorumeilla. Sekä myönteistä että kielteistä palautetta annetaan yhä useammin verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ilmiön vuoksi on yhä vaikeampaa ennakoida kuluttajamassojen liikkeitä. Sillä on myös suoria vaikutuksia yrityksiin, sillä se vaikuttaa suoraan brändin imagoon ja maineeseen.   

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta paheksunnasta on olemassa ennakkotapauksia, joissa ihmiset ovat alkaneet boikotoida yrityksiä, jotka toimivat heidän arvojensa vastaisesti. Toisaalta myönteiset kokemukset ja vaikuttajien suosittelut voivat myös toimia vaikkapa ravintolan hyväksi, jolloin yritys saa hyvän maineen ja lisää asiakkaita.  

Kuluttajakäyttäytymisen muutos on luonut yrityksille positiivista painetta parantaa toimintaansa. Se on tehnyt elintarvikealan yrityksistä vastuullisempia, sillä palaavat asiakkaat ovat elintärkeitä tulojen tuottamisen kannalta.  

Mitä voisimme tehdä varmistaaksemme, että tarjoamamme elintarvikkeet ovat turvallisia ja auttaaksemme vähentämään elintarvikkeisiin liittyvien sairauksien riskiä kaikkialla maailmassa?  

Artboard 24_1-1

1. Omavalvontasuunnitelman käynnistäminen   

Omavalvonta on tärkein osa elintarviketurvallisuuden ylläpitämisessä. Omavalvonnan avulla yritys varmistaa järjestelmällisesti, että elintarvikkeiden käsittelyä koskevia säännöksiä noudatetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toisin sanoen omavalvonta on päivittäisten toimintojen, kuten puhtauden, lämpötilojen ja muiden prosessien ylläpitoa ja seurantaa.  

Suomessa käytössä oleva Oiva-raportointijärjestelmä antaa viitteitä yrityksen omavalvonnan tasosta ja siitä, missä määrin se noudattaa elintarviketurvallisuusvaatimuksia. Sen tarkoituksena on tehdä elintarviketurvallisuus näkyväksi kuluttajille antamalla konkreettinen ja näkyvä raportti yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.   

Raportin julkisuus kannustaa yrityksiä saavuttamaan korkean elintarviketurvallisuuden tason. Lisäksi hyvillä raportin tuloksilla on vaikutusta myös yrityksen imagoon ja asiakasvirtoihin. Tulokset julkaisee ja ylläpitää julkinen viranomainen, ja niitä pidetään luotettavina. Elintarviketurvallisuuden eteen tehdyn työn, laadunvalvonnan ja omavalvonnan ansiosta suomalainen ruoka koetaan turvalliseksi. 

2. Työntekijöiden suorituksien valvonta kaikissa toimipaikoissa

Digitaalinen tehtävienhallinta varmistaa, että kaikki tehtävät suoritetaan vaaditulla tavalla ja ajallaan. Mobiilisovelluksen ja pilvipalvelun avulla tehtäväluettelot ja ohjeet pysyvät aina ajan tasalla.   

Kun materiaalit ovat helposti saatavilla, varmistetaan, että työntekijät pysyvät tehtäviensä tasalla. Digitaalisesta tehtävien hallinnasta on apua myös perehdyttämisessä. Johdonmukaisten ja sähköisten perehdytysmateriaalien avulla varmistetaan mm. perehdytyksen eteneminen ja tehtävien suorittaminen ilman ylimääräisiä työvaiheita. 

Työntekijät pääsevät helposti käsiksi ohjeisiin ja tehtäviin mobiililaitteillaan. Tämä tehostaa myös työnhallintaa, koska suorituksia ja kirjauksia voidaan seurata reaaliaikaisesti pilvipalvelun kautta.  

Työvälineisiin ja työpaikkaan panostaminen parantaa turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä. Tehtävät, ohjeet ja muut tiedot ovat helposti saatavilla yhdessä paikassa. Digitaalinen ratkaisu vähentää vanhanaikaista manuaalista paperityötä ja nopeuttaa esimerkiksi omavalvonnan ja työnhallinnan kaltaisia tehtäviä. 

3. Elintarvikkeiden ja laitteiden lämpötilojen seuranta

Antureiden ja mittapiikkien avulla kerätyt tiedot voivat auttaa vähentämään hävikkiä, parantamaan energiatehokkuutta ja mahdollistamaan korkeatasoisen elintarviketurvallisuuden.  

Digitaalisen elintarviketurvallisuuden kattavan järjestelmän käyttö varmistaa, että viranomaisvaatimukset täyttyvät aina. Sähköinen dokumentaatio mahdollistaa kaikkien tallenteiden ja mittausten täydellisen jäljitettävyyden.   

Digitaalinen järjestelmä lähettää välittömästi hälytyksiä sähköpostitse tai tekstiviestillä kaikista poikkeamista. Tämä tarkoittaa parannettua turvallisuutta ja huolettomia terveystarkastuksia. Toiminnan optimointi tuo hyötyjä yritykselle, viranomaisille ja asiakkaille.   

Kerätyt tiedot auttavat tunnistamaan toiminnan parannuskohteet. Esimerkiksi laitteiden käyttölämpötilojen säätäminen optimaaliselle tasolle vähentää sähkönkulutusta ja käyttökustannuksia sekä pidentää laitteiden käyttöikää. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää joustavasti laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden optimointiin. 

4. Hiilijalanjäljen ja ilmastovaikutusten vähentäminen jätehuollon avulla

Lämpötilan seuranta on oleellinen osa elintarviketurvallisuusprosessia. Sen avulla yritykset voivat optimoida laitteidensa lämpötilat ja vähentää näin energian kokonaiskulutusta. Terveellisen ja turvallisen toimitusketjun ylläpitäminen tarkoittaa, että pilaantumisesta tai saastumisesta johtuvaa ruokahävikkiä syntyy vähemmän, se pienentää hiilijalanjälkeä.   

Elintarviketurvallisuusratkaisut tarjoavat tyypillisesti ruokahävikin seurantaa ja mittaamista sekä toiminnan optimointia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tällä on suora myönteinen vaikutus jätemääriin, päästöihin ja kustannuksiin. 

5. Pysy edellä digitalisoimalla elintarvikeprosesseja

Elintarvikkeiden turvallisuuden hallinnan ratkaisut tarjoavat yrityksellesi merkittävän kilpailuedun. Ne poistavat tarpeettomat seurantakäynnit, nopeuttavat työtä, vähentävät virheitä ja tarjoavat välittömän yleiskuvan kaikista tuotetuista tiedoista. Tehostetut toiminnot vapauttavat työntekijöiden aikaa, että he voivat keskittyä asiakaspalveluun ja tuotekehitykseen.   

Kun sovellus räätälöidään yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin, se mahdollistaa omaperäisyyden ja nopean kasvun. Tämä vahvistaa yrityksen brändiä, näkyvyyttä ja markkina-asemaa. Työ ja toimintaprosessien optimoinnilla voidaan tehostaa ja parantaa yrityksen tulosta jatkuvasti. 

Artboard 24-Jul-26-2022-02-07-50-52-PM

***

Sensire tarjoaa sinulle kattavimman digitaalisen laadun- ja vaatimustenmukaisuudenhallintaratkaisun, joka pitää sisällään tarvittavat työkalut liiketoimintasi tehokkaaseen pyörittämiseen. Mukautuva järjestelmämme antaa sinulle ainutlaatuisen näkyvyyden prosesseihisi, jota olet aina halunnut. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat live-demon, ota rohkeasti yhteyttä suoraan meihin.

Similar posts

Get the Latest News

Stay up-to-date with Sensire's latest news. Enter your email to subscribe and get the latest insights and developments of our core product, new materials, blog posts and industry news.

We keep you informed!

Subscribe to our newsletter!