Wzrost oraz wahania temperatury na świecie a jakość transportowanej krwi. Z pomocą przychodzi IoT

Sep 14, 2018 4:18:51 PM | Sensire

iot-for-better-sample-transportation-blog

Diagnoza medyczna zawsze opierać musi się na konkretnych informacjach. Informacje te mają oczywiście swoje źródło, którym mogą być na przykład testy próbek klinicznych. Postawmy sobie jednak pytanie – w jakim stopniu są one wiarygodne i czy możemy na ich podstawie wydawać diagnozy, mogące mieć wpływ na ludzkie zdrowie i życie? Wraz ze wzrostem centralizacji opieki zdrowotnej, analizy przeprowadzane są coraz dalej od punktów pomiarowych. Zapewnienie żywotności próbek wymaga kontroli warunków środowiskowych, co rodzi nowe wyzwania z zakresu logistyki. Sprostanie temu zadaniu jest dużym krokiem w kierunku uwiarygodnienia diagnoz stawianych przez lekarzy.

Na straży jakości

Wahania temperatur mogą stwarzać poważne zagrożenia dla transportowanych próbek. Zagrożenia te oznaczają zmiany w składzie chemicznym substancji które mają miejsce najczęściej jeszcze przed analizą próbek - zanim trafią do laboratoriów. Warunki, w jakich są transportowane mają zatem istotny wpływ na wyniki i ważność późniejszych testów. Podczas gdy sam proces analizy ulega znacznej poprawie na przestrzeni ostatnich lat, transport materiałów, które są jej poddawane, ma jeszcze duże zaległości do nadrobienia.

W związku z tym zapewnienie prawidłowych warunków transportu staje się niezbędne, by później, bazując na poddawanym badaniom materiale, postawić prawidłowe rozpoznanie. Istnieją różne sposoby na utrzymanie optymalnej temperatury transportu, ale rejestratory danych pozostają standardową i najbardziej powszechną metodą. Nie wszystkie z nich jednak gwarantują bezpieczeństwo w takim samym stopniu.

Wielu operatorów w dalszym ciągu oferuje jedynie absolutne minimum, jakim są starsze rejestratory USB, które muszą być ręcznie dekodowane po odbyciu trasy. Oznacza to dodatkową pracę, wydłużony czas transportu i niemożność wprowadzenia zmian, jeśli coś pójdzie nie tak podczas transportu. Ręczne dekodowanie wiąże się również z koniecznością pozostawienia otwartych chłodnic w celu uzyskania dostępu do danych - a każde niepotrzebne otwarcie wpływa na warunki cieplne w środku.

Internet rzeczy w transporcie

Transport próbek krwi do celów analizy z pewnością skorzystałby na automatyzacji, która mogłaby zminimalizować potrzebę ręcznej konfiguracji czujników pomiarowych. Co jednak zapewniłoby takie

rozwiązanie? Odpowiedzią jest IoT (Internet of Things), czyli Internet rzeczy. Dzięki IoT możliwa jest komunikacja pomiędzy urządzeniami. W naszym przypadku, czyli w transporcie, oznaczałoby to wykorzystanie rejestratorów, które mierzą, weryfikują i rejestrują warunki w czasie rzeczywistym, a następnie przesyłają zgromadzone dane do zintegrowanej platformy. Za pomocą tej platformy upoważnione osoby będą mogły być na bieżąco powiadamiane o istotnych zmianach lub przekroczeniach ustalonych limitów. Umożliwia to ciągłą kontrolę jakości przewożonych materiałów, a także śledzenie trasy transportu w oparciu o dostępne dane.

Technologia Sensire TempNet® jest jednym z systemów, który służy do monitorowania transportu w czasie rzeczywistym. Nasze czujniki IoT zapewniają wykonywanie pomiarów temperatury, wilgotności, lokalizacji GPS i wiele innych. Dzięki przesyłowi danych do platfomy TempNet® Cloud, wszystkie informacje o warunkach zewnętrznych są od razu widoczne dla upoważnionych osób.

Aplikacja mobilna Sensire umożliwia kontrolę transportu na wiele sposobów i pod różnym kątem, a cały jego proces potwierdzany jest za pomocą systemu. Ponieważ znaczna liczba błędów przed-analitycznych ma związek z nieprawidłowym oznaczaniem próbek, TempNet® dostarcza dokładnych informacji na temat tego, co, kiedy i dokąd jest transportowane. Wszystkie dane w platformie Cloud można również analizować za pomocą narzędzia TempNet® Analytics – dzięki temu szybciej zlokalizujesz powstałe wyjątki, co ułatwi planowanie trasy.

Technologia dla bezpieczeństwa

W przypadku wielu innych firm, oferujących monitoring danych, oferta zawiera pomiar parametrów, takich jak temperatura, wilgotność itp. W naszym rozumieniu jednak monitoring stanowi minimum i jest jedynie fundamentem świadczonych przez nas usług. Naszym głównym celem jest dostarczenie rozwiązania, które ułatwi obsługę klienta, obniży jej koszty i zwiększy bezpieczeństwo.

Dzięki wykorzystaniu systemu TempNet, masz możliwość śledzenia i zapisu przebytej trasy, a także monitorujesz temperaturę podczas procesu transportu. Ponadto nasza aplikacja mobilna umożliwia odczyt kodów kreskowych, co dodatkowo ułatwia gromadzenie informacji i przypisywanie ich do konkretnych produktów. Wszystko to ogranicza ryzyko spadku jakości próbek podczas transportu. Poza samym procesem monitoringu i zarządzania danymi pomiarowymi, technologia umożliwia udostępnianie informacji konkretnym, upoważnionym do tego osobom – służy to tego platforma online TempNet Cloud. W razie potrzeby możliwa jest także integracja systemu z innymi platformami. Zwiększona przejrzystość i ułatwiony dostęp do danych może znacznie ułatwić współpracę i wszelkie operacje, co pomaga w koordynacji procesów przed-analitycznych i ogólnym polepszeniu jakości transportowanych próbek.

System, oferujący jednocześnie wszystkie wymienione wyżej funkcje, może oczywiście wydawać się wysoce zaawansowany, a tym samym kosztowny – szczególnie jeśli planujesz samodzielną instalację od zera. Dlatego rozumiemy, że tego typu inwestycje podejmuje się ostrożnie, po dokładnym zapoznaniu się z możliwościami, a także i wadami systemu. W Sensire oferujemy naszym klientom najnowsze rozwiązania technologiczne i umożliwiamy przeprowadzanie projektów pilotażowych, co oznacza, że możesz wypróbować wybraną usługę do konkretnej operacji przed jej zakupem. Doradzimy Ci także, jak najlepiej wykorzystać system i jakie rozwiązanie najlepiej sprosta Twoim potrzebom.

Tematy: transport krwi, monitoring temperatury, transport próba, próbki kliniczne

       

Subskrybuj nasz angielski newsletter

Przeczytaj także