Łańcuch chłodniczy - FAQ

Sep 14, 2018 4:19:11 PM | Jukka Väyrynen

FAQ-blog

Jako ekspert w dziedzinie monitoringu łańcucha chłodniczego, otrzymujemy w Sensire wiele związanych z tym pytań. Zainspirowani i podekscytowani perspektywą dzielenia się zdobytymi przez nas umiejętnościami, pragniemy zaprezentować serię najczęściej zadawanych pytań. Mamy nadzieję, że okaże się przydatna!

Czym jest łańcuch chłodniczy?

Łańcuch chłodniczy jest specjalnym łańcuchem dostaw, w których transportowane i przechowywane są produkty, wymagające określonych, uprzednio zatwierdzonych warunków temperaturowych. Odpowiednia temperatura niezbędna jest do zapewnienia wysokiej ich jakości. Produkty takie to na przykład żywność – mięso i warzywa, a także produkty farmaceutyczne i biologiczne, od krwi do próbek klinicznych.

Jak ważna jest kwestia ciągłości łańcucha chłodniczego?

Zależy to od produktu, ale w wielu przypadkach jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa końcowemu klientowi.

Jakie są skutki przerwania łańcucha chłodniczego?

Jeśli łańcuch chłodniczy zostanie przerwany w drodze od producenta do klienta, produkt może zostać uszkodzony i stanowić niebezpieczeństwo dla klienta. Na przykład, miliony przypadków zapalenia żołądka i jelit rocznie są powodowane przez bakterie powstałe z powodu niewłaściwego przechowywania żywności.

Także leki mogą stracić moc lub stać się niebezpieczne w użyciu, a próbki laboratoryjne przechowywane w niewłaściwych warunkach mogą dawać fałszywe wyniki, prowadząc do niewłaściwych decyzji, dotyczących opieki nad pacjentem.

Kiedy dany produkt nie może być sprzedany lub wykorzystany w inny sposób, staje się odpadem. Występowanie odpadów skutkuje na przykład wyższymi cenami dla klientów, a zmarnowane zasoby naturalne przyczyniają się także do strat w wymiarze globalnym.

Co zrobić, gdy łańcuch chłodniczy zostanie przerwany?

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić jest oczywiście próba skorygowania tego, co poszło nie tak. Przydatne będą także szacunki, w jakim stopniu przerwanie łańcucha wpłynęło na dane produkty. Jeżeli jakość produktów spadła poniżej krytycznego poziomu i nie pozwala na dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, należy zastanowić się, czy można wykorzystać go w alternatywny sposób. Przykładem jest sprzedaż zdegradowanej żywności jako paszy dla zwierząt. Jeżeli natomiast nie możemy zminimalizować strat w taki sposób, produkt trzeba zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób utrzymywana jest ciągłość łańcucha chłodniczego?

Utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego oznacza, że produkt pozostaje w dopuszczalnym zakresie temperatur przez cały czas. Dlatego konserwacja łańcucha chłodniczego musi uwzględniać szczególnie te segmenty w łańcuchu, w których coś się regularnie zmienia. Zazwyczaj obejmuje to wszystkie sytuacje, w których produkt zmienia operatora, np. ładowanie i rozładowywanie w węzłach transportowych lub zakładzie producenta. System monitoringu temperatury może pomóc w sprawdzeniu, czy łańcuch chłodniczy został utrzymany przez cały czas.

Dlaczego system monitoringu temperatury jest tak ważny?

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu wymagają, aby łańcuch chłodniczy pozostał nieprzerwany. Jedynym sposobem potwierdzenia tego jest dokumentacja i rejestr temperatury. System monitoringu, który może mierzyć dane w sposób ciągły jest receptą na upewnienie się, że produkty przechowywane są we właściwych temperaturach. Dobry system monitoringu może ponadto pomóc wykryć wszelkie problemy powstałe w łańcuchu.

Jakiego rodzaju sprzętu używa się do monitoringu temperatury?

W dużej mierze zależy to od tego, w jakim elemencie łańcucha chcesz mierzyć temperaturę. Bezprzewodowe czujniki są używane zarówno do stacjonarnego monitoringu w procesie przechowywania, jak i mobilnego w transporcie. Czujniki te można modyfikować za pomocą różnych głowic pomiarowych do określonych zastosowań pomiaru temperatury. W zakładach produkujących żywność oraz kuchniach można również znaleźć sondy mobilne podłączone do inteligentnych urządzeń, które wykorzystywane są do wykonywania pomiarów temperatury w ramach zadań HACCP. Zarówno urządzenia stacjonarne, jak i mobilne powinny być okresowo kalibrowane, aby dostarczać poprawnych wyników.

Jakie są zalety zdalnego monitoringu temperatury?

Istnieje kilka korzyści, płynących ze stosowania zdalnego systemu monitoringu:

  • weryfikacja jakości i stanu produktu
  • oszczędność dzięki zmniejszeniu ilości zmarnowanych produktów
  • brak konieczności ręcznego wprowadzania danych
  • terminowe powiadomienia o wyjątkach temperaturowych, które pozwalają na podjęcie działań naprawczych i ewentualną zmianę trasy
  • sprawdzanie dłuższych okresów danych pomaga rozpoznać miejsca występowania problemów i generuje wgląd w rozwój operacyjny i procesowy.

Jak wprowadzić system monitoringu temperatury?

Pierwszym krokiem jest określenie, co dokładnie chcesz monitorować oraz częstotliwość i dokładność pomiarów. Na podstawie tej wstępnej analizy powinieneś określić plan, uwzględniający:

  • akiego rodzaju urządzenia będziesz potrzebować
  • ile urządzeń planujesz zainstalować
  • gdzie zostaną one umieszczone
  • w jaki sposób uzyskasz dostęp do wyników

Następnie należy przetestować planowany system, aby sprawdzić, czy spełnia on twoje wymagania. Pamiętaj, że system monitoringu powinien być oddzielony od systemu, który kontroluje temperaturę.

Oczywiście najłatwiejszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania specjalistom. W Sensire posiadamy obszerną wiedzę na temat wdrażania systemów i dostępnej technologii, dzięki czemu możemy pomóc w przeprowadzeniu opisanego powyżej procesu.

Czy rejestrator temperatury używany w łańcuchu chłodniczym wymaga odpowiedniego poziomu wilgotności?

To zależy od tego, jakie produkty mają zostać objęte monitoringiem. Przykładowo, istnieją pewne leki, które wymagają konkretnego poziomu wilgotności. Z drugiej strony, nadmierna wilgotność może negatywnie wpływać na opakowania produktów i sprawiać, że staną się one nieprzydatne do użycia.

Tematy: FAQ, monitoring temperatury w łańcuchu chłodniczym, łańcuch chłodniczy

       
Jukka Väyrynen
Jukka Väyrynen

Service Manager

Subskrybuj nasz angielski newsletter

Przeczytaj także