Zabezpiecz warunki i sprzęt w pomieszczeniu czystym przed wszelkimi zakłóceniami

Automatyczne monitorowanie pełnej gamy warunków fizycznych

  • Temperatura (od -30 do +75°C)
  • Wilgotność względna (od 0 do 100 % RH)
  • Różnica ciśnień (od -100Pa do 100Pa)
  • Cząstki ( kanały 0.3µm, 0,5µm, 1.0µm oraz 5.0µm)
  • Dwutlenek węgla CO2

Interfejs użytkownika w chmurze wizualizuje dane pomiarowe na pulpicie nawigacyjnym

Kompletne rekordy monitorowania ułatwiają raportowanie

Natychmiastowe alarmy po przekroczeniu limitów z powiadomieniem w wiadomości

  • E-mail lub
  • SMS

Rozwiązanie zapewnia następujące korzyści:

  • Bezpieczeństwo pacjentów
  • Spójność zasobów
  • Warunki zgodne z przepisami

Chroń bezpieczeństwo pacjentów i spójność zasobów


Opinie klientów


Opinie klientów: Essote 

 

„Korzystając z tego rozwiązania, monitorujemy warunki w farmaceutycznych pomieszczeniach czystych i pomieszczeniach czystych z izotopami (różnica ciśnienia, temperatura, wilgotność względna, cząstki).
 
Mamy obowiązek monitorowania temperatur i identyfikowania odchyleń. Automatyczne monitorowanie redukuje obciążenia robocze i zapewnia nam spokój ducha. Na przykład dzięki ciągłemu monitorowaniu mogliśmy rozwiązać problemy z wilgotnością”.

Jouni Asikainen

 Farmaceuta | Southern Savonia Social and Health Care Services (ESSOTE)

Skontaktuj się z nami

Sensire blog