buttons-fsq-pl

buttons-ppq-pl

buttons-pp-pl


Bezpieczeństwo i jakość żywności


tallink

Tallink Grupp

„Dla głównej firmy żeglugowej na Morzu Bałtyckim, przewożącej rocznie blisko 10 milionów pasażerów, kluczową kwestią jest gwarancja, że dostarczana klientom żywność zachowuje wszelkie walory smakowe i jakościowe, a przede wszystkim jest bezpieczna dla jej konsumentów. Dlatego w Tallink Grupp zwracamy szczególną uwagę na sposoby postępowania z produktami spożywczymi i napojami, oferowanymi na pokładach naszych 11 statków.

By zapewnić naszym klientom bezpieczną żywność, postanowiliśmy skorzystać ze zautomatyzowanego rozwiązania HACCP. Okazało się, że znacznie ułatwia ono proces monitoringu, zwiększa wydajność oraz dostarcza dokładnych i wiarygodnych danych pomiarowych. Wdrożenie systemu HACCP Sensire Oy na naszych statkach znacznie uprościło proces kontroli codziennych zadań i zwiększyło przejrzystość danych. "
 
 
Külli Joakit  |  FKierownik ds. Żywności i napojów

polkka

Polkka Oy

North Karelia Services Ltd, City of Joensuu

„Nasze 17 kuchni produkcyjnych i 60 kuchni cateringowych produkuje 3,2 miliona posiłków rocznie, głównie dla szkół, przedszkoli, szpitali i opieki domowej. Nasza najnowsza kuchnia produkcyjna zapewnia ponad 5000 porcji dziennie.

Potrzebowaliśmy przejrzystości i czytelności naszych najważniejszych procesów. Zastosowane rozwiązanie obejmuje automatyczne czujniki temperatury, aplikację mobilną oraz monitoring transportu posiłków. Po pełnym wdrożeniu możliwa był całkowita rezygnacja z dokumentacji papierowej. Inspektorzy z Evira (Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) mają stały dostęp do naszych danych w platformie cloud, umożliwiając im przeglądanie powstałych wyjątków w dowolnym miejscu i czasie. " 

Hannele Portman  |  Dyrektor zarządzający


Jakość procesów i produktów


spr_eng

Fiński Czerwony Krzyż, Bank Krwi

„Zapewniamy szpitalom w Finlandii krew oraz produkty krwiopochodne, używane w celu leczenia pacjentów. Do naszych zadań należy selekcja dawców krwi, organizowanie procesu pobierania krwi oraz jej przechowywanie i badanie. Oddana krew transportowana jest do Helsinek, gdzie następnie rozdziela się jej składniki, uzyskując krwinki czerwone, płytki krwi i osocze. Po tym procesie produkty krwiopochodne są dostarczane naszym klientom w Finlandii.

Transport krwi i produktów krwiopochodnych wymaga w 100% kontrolowanych warunków. W Finlandii obowiązkowy okres monitorowania krwinek i płytek krwi obowiązuje cały rok, a w przypadku darowanej krwi od listopada do marca. Dzięki nowoczesnej technologii możemy łatwo i komfortowo monitorować wszystkie nasze dostawy przez cały rok. "

Ari Hemminki  |  Kierownik produkcji

kwh-freeze

KWH Freeze

Firma KWH Freeze chciała uzyskać lepszą widoczność danych zarówno w warunkach przechowywania, jak i transportu. Potrzebowała także informacji o trasie i lokalizacji.

Po wdrożeniu technologii Sensire KWH zyskało wgląd w dane na temat temperatury w czasie rzeczywistym. System przyniósł im korzyści w postaci zaoszczędzonego czasu i wydatków. Przejrzystość danych ułatwia także komunikację z klientami, poprawia relacje biznesowe i przyczynia się do zwiększenia zysku.

arla

Arla Oy

„System "TempNet® zapewnia ciągły monitoring temperatury w czasie rzeczywistym w procesach przechowywania i transportu produktów mlecznych; jest to doskonałe narzędzie do weryfikacji naszej jakości.

Oprócz kontroli temperatury ważne było dla nas również uzyskanie informacji na temat trasy naszych pojazdów chłodniczych. Zgromadzenie tego typu danych i włączenie ich do systemu usprawniło nasze działania, a także przyspieszyło procesy."

Veli-Tapani Perälä  |  Kierownik ds. dystrybucji

Pobierz studium przypadku


Projekty profesjonalne


essote-cr

Essote

Southern Savonia Social and Health Care Services (ESSOTE)
 
„Korzystając z tego rozwiązania, monitorujemy warunki w farmaceutycznych pomieszczeniach czystych i pomieszczeniach czystych z izotopami (różnica ciśnienia, temperatura, wilgotność względna, cząstki).
 
Mamy obowiązek monitorowania temperatur i identyfikowania odchyleń. Automatyczne monitorowanie redukuje obciążenia robocze i zapewnia nam spokój ducha. Na przykład dzięki ciągłemu monitorowaniu mogliśmy rozwiązać problemy z wilgotnością”.

Jouni Asikainen  |  Farmaceuta

essote-nm

Essote

Southern Savonia Social and Health Care Services (ESSOTE)
 
„Monitorujemy zakres dawek promieniowania w pomieszczeniach do przygotowywania i utylizacji farmaceutycznych preparatów promieniotwórczych, a także w pomieszczeniach dla pacjentów podczas ich izolacji w przypadku leczenia jodem radioaktywnym. Zdalne monitorowanie promieniowania w czasie rzeczywistym redukuje narażenie pracowników na promieniowanie i pomaga weryfikować dawkowanie leczenia zgodnie z planem.
 
Ponadto rozwiązanie zapewnia optymalny czas wypisu pacjentów, co prowadzi do oszczędności. Miesięczne raporty ze wszystkimi pozyskanymi danymi są automatycznie wysyłane pocztą e-mail do osoby odpowiedzialnej. Ręczne utrzymywanie rejestrów i dodatkowe kontrole nie są już potrzebne”.

Jari Heikkinen  |  Głowny fizyk

Sensire blog