TempNet® Nuclear Medicine – Bezpieczny monitoring radiacji

Ulepszona technologia monitoringu

Praca z substancjami radioaktywnymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Dzięki systemowi TempNet, zaprojektowanemu dla celów medycyny nuklearnej, w łatwy sposób można monitorować stężenie substancji radioaktywnych. System może być stosowany przez cały okres użytkowania radiofarmaceutyków – od procesu ich przygotowania aż do fazy leczenia pacjenta. Możliwe jest także objęcie monitoringiem odpadów promieniotwórczych.


Komponenty systemu monitorowania medycyny nuklearnej TempNet®

 

Mniej pracy, lepsza jakość

System TempNet dla medycyny nuklearnej to połączenie dozymetrów GAM, monitorów pomiarowych i sond zanieczyszczeń. Urządzenia te automatycznie transportują dane na platformę TempNet® Cloud, gdzie mogą być natychmiastowo przeglądane. Inteligentne alarmy powiadamiają personel za pomocą wiadomości e-mail / SMS lub sygnałów alarmowych, jeśli przekroczone zostaną ustalone progi promieniowania.

Dozymetr mierzy dawkę dla pacjenta automatycznie raz na minutę, udostępniając pracownikom dokładne dane. Pomaga to dokładnie określić optymalny czas izolacji pacjenta i skrócić go nawet o 1-2 dni, co przyczynia sie do minimalizacji ponoszonych kosztów. Dodatkowo, urządzenie GAM zwiększa bezpieczeństwo personelu poprzez zdalny pomiar, pomagając uniknąć konieczności przebywania w napromieniowanych pomieszczeniach.


Uniwersalne rozwiązanie

TempNet® to modułowe rozwiązanie, które można łatwo zintegrować z innymi systemami. Umożliwia to dalsze korzystanie z istniejących już rozwiązań monitorowania poprzez połączenie ich z platfromą TempNet Cloud. Oferujemy również dodatkowe możliwości monitorowania, jak np. izotopy i kamerownie (pomiar temperatury i wilgotności względnej).

 

Wielkości w monitoringu medycyny nuklearnej; dawka, wielkość dawki oraz zanieczyszczenie


Kompleksowy system monitoringu

Dozymetr do monitorowania dawek

Dozymetr

Pomiar dawki

Przenośne urządzenie do dokładnego pomiaru dawki i promieniowania.

Aplikacja mobilna i przenośna sonda do monitorowania skażenia radioaktywnego

Pomiar zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie radioaktywne

All contamination monitoring made easy with hand-foot monitors and mobile probes.

Interfejs TempNet® Cloud w różnych urządzeniach mobilnych

Platforma Cloud

Secure access to your data

One-stop access to all your measurements data, from cleanrooms to patient isolation, effortlessly over the internet to a device of your choice.

Dowiedz się więcej


Przykład Essote

Przykład: Southern Savonia Social and Health Care Services (ESSOTE)

Nowa technologia pomaga w monitorowaniu promieniowania

"Monitorujemy zakres dawek w pomieszczeniach do przygotowania i użytkowania radiofarmaceutyków, a także w pokojach pacjentów podczas ich izolacji w trakcie leczenia jodem radioaktywnym. Zdalny monitoring promieniowania w czasie rzeczywistym zmniejsza narażenie personelu na promieniowanie i pomaga zweryfikować, czy leczenie zostało wykonane zgodnie z planem. Ponadto rozwiązanie to umożliwia usprawnienie procesu wypisu pacjentów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów. Raporty miesięczne na podstawie danych pomiarowych są wysyłane automatycznie do osoby odpowiedzialnej za pomocą poczty elektronicznej. Zminimalizowana została także potrzeba prowadzenia ewidencji manualnej oraz przeprowadzania dodatkowych kontroli. "

Jari Heikkinen, główny fizjolog, ESSOTE


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami