Logistyka farmaceutyczna

Leki, szczepionki oraz krew są bardzo wrażliwe na niewłaściwe warunki. Możliwość zapobiegania niekontrolowanym wzrostom temperatury i innym tego typu sytuacjom zagwarantowałaby wysoką jakość produktów, ograniczyłaby ilość odpadów farmaceutycznych i ułatwiłaby funkcjonowanie zgodnie z dobrymi praktykami dystrybucji.

Dzięki systemowi monitoringu w czasie rzeczywistym Sensire wszystko to staje się osiągalne.


Najlepsze rozwiązanie

Jednym ze sposobów na to, by producenci leków, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych i sprzedawcy detaliczni mogli zwiększyć swoje dochody i zadowolenie klientów, jest upewnienie się, że leki nie ulegną zepsuciu i nie zostaną zmarnowane z powodu transportu w niewłaściwych warunkach. Tradycyjne rejestratory temperatury nie mogą jednak pomóc w tej kwestii. Mogą one jedynie dostarczyć informacji po odbyciu transportu, które mogą być podstawą tylko do pozbycia się zepsutego produktu.

Dzięki monitorowaniu warunków w czasie rzeczywistym także zapobieganie stratom i kontrola warunków zewnętrznych stają się łatwe. Informacje na temat powstałego zagrożenia udostępniane są wówczas natychmiastowo, co umożliwia szybką interwencję upoważnionych stron.


Zdalny monitoring w czasie rzeczywistym w transporcie i magazynowaniu farmaceutyków

Inteligentny monitoring w farmaceutycznym łańcuchu dostaw

Kompleksowy i bezprzewodowy system monitoringu warunków środowiskowych dla produktów farmaceutycznych i krwi nie musi sprawiać problemów. Z Sensire staje się to znacznie łatwiejsze:

1. Bezprzewodowe czujniki IoT umieszczane są wraz z przesyłkami i instalowane w magazynie.

2. Inteligentne czujniki monitorują przesyłkę w całym łańcuchu logistycznym, natychmiast ostrzegając o odchyleniach, umożliwiając podjęcie działań naprawczych.

3. Po dotarciu przesyłki do miejsca docelowego stan produktu można łatwo sprawdzić, a dane pomiarowe udostępnić odpowiednim stronom.

Ponieważ nasze czujniki są bezprzewodowe, można je wykorzystać również do łatwego mapowania temperatury zarówno w przypadku przechowywania, jak i transportu. Modułowe rozwiązanie jest skalowalne i może dostarczyć kilka różnych pomiarów przy użyciu tego samego urządzenia.

Co możesz zyskać?

Mniejsze straty

W przypadku nieoczekiwanych wahań parametrów, narastające powiadomienia ostrzegą upoważnione osoby, by mogły czasowo podjąć odpowiednie działania i zapobiec stratom.

Zapobiegnij kradzieży

Śledź produkty dzięki danym na temat lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz kontroluj częstotliwość otwierania drzwi i pokryw, by zapobiec kradzieży w trakcie procesów przechowywania i transportu.

Uproszczona dokumentacja

Obsługa transportów z dużą liczbą przesyłek staje się łatwiejsza dzięki klasyfikacji kodów produktowych przez aplikację mobilną.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane są natychmiastowo widoczne w platformie cloud, przy użyciu dowolnego urządzenia. Nie wymagamy instalacji oprogramowania.

Łatwe raportowanie

Monitoring w czasie rzeczywistym i ścieżka audytu umożliwiają bezproblemowe dowiedzenie zgodności z wymaganiami regulacji GxP.

Efektywna optymalizacja procesów

Zaawansowana platforma analityczna pomaga minimalizować ryzyko, zwiększyć efektywność oraz zoptymalizować procesy.

Przykład Finski Czerwony Krzyz | Historie naszych klientów

Przypadek klienta: Fiński Czerwony Krzyż

"Zapewniamy szpitalom w Finlandii niezbędne dla pacjentów produkty krwiopochodne. Nasze usługi obejmują również selekcję dawców krwi, organizowanie procesu krwiodawstwa, pobieranie krwi i jej testowanie. Transportowana jest ona do Helsinek, gdzie krew pełna rozdzielana zostaje na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze. Następnie dostarczamy otrzymane produkty naszym klientom w Finlandii.

Transport krwi pełnej i produktów krwiopochodnych wymaga w 100% kontrolowanych warunków. W Finlandii obowiązkowy okres monitorowania czerwonych krwinek i płytek krwi wynosi pełen rok, a dla krwi oddanej - od listopada do marca. Dzięki wykorzystywanej przez nas nowoczesnej technologii możemy łatwo monitorować wszystkie nasze dostawy przez cały rok. "

Ari Hemminki

Kierownik Produkcji, Fiński Czerwony Krzyż

 

 

Przeczytaj o opiniach naszych klientów


Powiązane produkty

Monitoring temperatury i wilgotności | TempNet® Storage
Bezprzewodowe czujniki w zimnym łańcuchu chłodniczym  | TempNet® Logger
Oprogramowanie w logistyce łańcucha chłodniczego  | TempNet® Cloud
Zaawansowane narzędzia analityczne | TempNet® Analytics

Skontaktuj się z nami