Terveydenhuollon palveluntuottajat

Eikö olisi hienoa, jos voisit estää vääristä olosuhteista johtuvan lääke- ja verihävikin. Tai torjua lääkinnällisten laitteiden hajoamisen? Etäseurata isotooppiosaston säteilymääriä tai puhdastilojen olosuhteita?

Sensiren automaattisen ja reaaliaikaisen ratkaisun avulla voit saada kaiken tämän ja vielä enemmän.


Olosuhteidenseurannan seuraava askel

Seurannan ja datan keruun automaation on erinomainen ratkaisu turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen terveydenhuollon tuottajien tiloissa. Sairaaloissa tilanne on kuitenkin valitettavan usein se, että lämpötilasensorit apteekin jääkaapissa tai veripankin tiloissa yhdistyvät täysin eri järjestelmään kuin puhdastilojen tai isotooppiosaston olosuhdevalvonta. Monet näistä myös vaativat manuaalisia tietojen kirjauksia.

Tällaisissa tapauksissa kokonaisvaltaisen reaaliaikaisen seurantajärjestelmän käyttöönotto säästää aikaa, estää hävikkiä ja parantaa sekä potilaiden että henkilöstön turvallisuutta.


Seurantajärjestelmä olosuhdekontrolloiduille tiloille

Kauttaaltaan parempaa olosuhdeseurantaa

Sensiren monipuolinen ratkaisu parantaa tehokkuutta ja vähentää kuluja kaikilla terveydenhuollon toiminnan tasoilla, hallinnosta aina osastoille asti. Näin se toimii käytännössä:

1. Langattomat IoT-sensorit mittaavat jatkuvasti vaadittuja olosuhteita ja hälyttävät automaattisesti, jos arvot lähestyvät asetettuja rajoja.

2. Olemassa olevat järjestelmät integroidaan samaan järjestelmään, jolloin kaikki mittaustiedot kootaan yhteen helppoa hyödyntämistä varten.

3. Kehittyneillä analytiikkatyökaluilla kerätty data on helppo jalostaa prosessin kehityksen tueksi. Helppo raportointi pilvipalvelun kautta myös helpottaa eri yksiköiden ja osastojen yhteistyötä.

Ratkaisu on modulaarinen ja skaalautuva, joten sen avulla on helppoa seurata juuri haluttuja osia toiminnoista, mutta järjestelmää voidaan myös helposti laajentaa tarpeen vaatiessa.

Miksi Sensire?

Helppoa ja automaattista

Automaattinen järjestelmä poistaa täysin manuaaliseen seurantaan käytetyn ajan, jolloin hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa potilaiden kanssa.

Estää hävikkiä ja rikkoutumista

Järjestelmä hälyttää viipymättä, jos olosuhteet muuttuvat odottamatta. Näin asiaan voidaan vaikuttaa ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.

Täysi yhdistettävyys

Haluatpa lähettää dataa Sensiren järjestelmästä omaasi tai toisinpäin, meiltä löytyy standardinmukainen rajapinta molempiin suuntiin.

Yksinkertainen raportointi

Automaattinen datan keruu ja turvallinen pilvipalvelu sen varastointiin helpottavat huomattavasti sääntelynmukaisuuden todentamista.

Tehoa prosessien kehitykseen

Kehittynyt analytiikka-alusta helpottaa riskien ehkäisemistä, auttaa vähentämään hävikkiä ja antaa potkua prosessien parantamiseen.

Apua kun sitä tarvitaan

Päivystävä asiakastuki ja asiantunteva koulutus ratkaisujen käyttöön on asiakastyytyväisyytemme perusta.

Case Essote | Asiakaskertomukset

Asiakasesittely: ESSOTE pisti ongelmat kuriin seurannalla

"Mittaamme sekä apteekin että isotooppiosaston puhdastilojen olosuhteita (paine-ero, lämpötila, ilmankosteus, partikkelit) TempNet® ratkaisun avulla.  

Olemme velvoitettuja seuraamaan lämpötiloja ja tunnistamaan ylitykset. Automaattinen mittaus vähentää työmäärää ja rauhoittaa mieltä. Olemmekin saaneet esimerkiksi kosteuteen liittyvät ongelmat kuriin jatkuvalla seurannalla. Reaaliaikainen seuranta on varsinkin tutkimuslääkkeiden kohdalla erittäin tärkeää.” 

Jouni Asikainen, Apteekkari, ESSOTE

 

 

Lue asiakkaidemme käyttäjäkokemuksia


Suositellut moduulit

Kylmäketjun seurantaa pilvessä | TempNet® Cloud
Lämpötilan ja kosteuden seurantaa | TempNet® Storage
Automaattinen säteilynseurantajärjestelmä  | TempNet® Nuclear Medicine
Etäseuranta puhdastiloille | TempNet® Cleanroom

Ota meihin yhteyttä