Lääkelogistiikka

Lääkkeet, rokotteet ja veri sekä verituotteet ovat erittäin alttiita ympäristöolosuhteiden muutokselle. Jos esimerkiksi lämpötilan vaihtelut logistiikkaketjussa voidaan estää, se takaa tuotteiden korkean laadun, vähentää hävikkiä ja helpottaa alan parhaiden käytänteiden toteuttamista.

Sensiren reaaliaikaisen seurantaratkaisun avulla voit saada tämän kaiken.


Automaattisen seurannan seuraava askel

Kun ajatellaan lääkevalmistajia, lääketukkuja ja kuljetusyrityksiä, yksi helpoimpia tapoja näille kaikille parantaa tuottoja ja asiakastyytyväisyyttä on varmistaa, etteivät lääkeaineet joudu hävikkiin väärien käsittelytapojen tai olosuhteiden takia. Perinteiset dataloggerit eivät kuitenkaan voi estää pilaantumista toimitusketjussa. Niiden avulla voidaan vain erottaa jo pilaantunut tuote sen jälkeen, kun lämpötilan riskirajojen ylitys on jo tapahtunut

Reaaliaikaisen olosuhdeseurannan avulla riskirajojen ylitykset on kuitenkin helppoa estää. Kun kaikki asiaankuuluvat tahot saavat hälytyksen välittömästi lämpötilojen lähestyessä raja-arvoja, näiden on helppo toimia vaurioiden ehkäisemiseksi.


Reaaliaikainen etäseuranta lääkekuljetuksissa

Älykästä seurantaa läpi lääkkeiden hankintaketjun

Koko ketjun läpi jatkuva langaton seuranta voi kuulostaa vaikealta, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Sensiren avulla lääkkeiden ja verituotteiden seurana on helppoa:

1. Langattomat sensorit asennetaan varastoihin ja sijoitetaan lähetysten joukkoon lava- tai laatikkokohtaisesti.

2. Älykkäät sensorit seuraavat lähetystä läpi logistiikkaketjun ja hälyttävät heti, jos olosuhdemuutokset lähestyvät turvarajoja, mahdollistaen näin korjaavat toimenpiteet.

3. Lähetysten saapuessa määränpäähänsä, tuotteiden tila on helppo todentaa ja tämä data voidaan myös jakaa kaikkien osallisten kesken.

Koska sensorit ovat langattomia, niitä voi hyödyntää myös lain vaatimissa lämpötilakartoituksissa niin kuljetuksissa kuin varastoissakin. Modulaarinen ratkaisu on myös skaalautuva, ja samoilla sensoreilla voidaan mitata useita eri suureita.

Miksi Sensire?

Estää hävikkiä ja rikkoutumista

Järjestelmä hälyttää viipymättä, jos olosuhteet muuttuvat odottamatta. Näin asiaan voidaan vaikuttaa ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.

Ehkäisee varkauksia

Reaaliaikainen paikannus sekä ovien ja kansien avaamisen seuranta auttavat estämään varkauksia ja lääkeväärennösten pääsemistä kuljetusketjuun.

Helppo kirjausten hallinta

Viivakoodeille perustuva lähetysten luokittelu mobiilisovelluksessa helpottaa useista lähetyksistä koostuvien kuljetusten hallintaa.

Reaaliaikainen ja vaivaton

Käyttäjäystävällinen pilvipalvelu takaa reaaliaikaisen pääsyn kaikkeen kerättyyn dataan eikä vaadi ohjelmistojen asentamista.

Yksinkertainen raportointi

Automaattinen datankeruu ja turvallinen pilvipalvelu takaavat muuntelemattoman kirjausketjun, mikä helpottaa GxP-sääntelynmukaisuude todentamista.

Tehoa prosessien kehitykseen

Kehittynyt analytiikka-alusta helpottaa riskien ehkäisemistä, auttaa vähentämään hävikkiä ja antaa potkua prosessien parantamiseen

Case Suomen Punainen Risti | Asiakaskertomukset

Asiakasesittely: Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

"Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Kaikki verenluovutuspisteissä luovutettu veri toimitetaan Helsinkiin, jossa kokoveri jaetaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. 

Veripalvelu toimittaa verivalmisteet käyttäjille eri puolille Suomea. Sekä kokoveren että verituotteiden kuljetus vaatii aukottomasti kontrolloidut olosuhteet. Suomessa punasolujen ja trombosyyttien pakollinen seurantajakso on ympäri vuoden, kun taas kerätyn veren pakollinen seurantajakso marraskuusta maaliskuuhun. Nykyaikaisen teknologian avulla kaikki seuranta on helppoa ja vaivatonta toteuttaa läpi vuoden."

Ari Hemminki, Tuotantojohtaja, Suomen Punainen Risti

 

 

Ota meihin yhteyttä


Suositellut moduulit

Lämpötilan ja kosteuden seurantaa | TempNet® Storage
Langattomia sensoreita kylmäketjuun | TempNet® Logger
Kylmäketjun seurantaa pilvessä | TempNet® Cloud
Edistyneitä analytiikkatyökaluja | TempNet® Analytics

Ota meihin yhteyttä