Varmista säteilyturvallisuus automaattisella seurannalla ja välittömillä hälytyksillä

Automaattinen tausta- ja annossäteilyn ja radioaktiivisten epäpuhtauksien mittaus

  • Potilaiden ja henkilöstön turvallisuus

Ratkaisuun liitettävissä:

  • GAM-dosimetrit
  • Käsi-jalka-monitorit
  • Kontaminaatiomittauskahvat

Kaikki mittaukset tarkasteltavissa visuaalisessa pilvipalvelun käyttöliittymässä

Välittömät hälytykset rajojen rikkoutumisesta

  • Sähköpostitse
  • Tekstiviestillä
  • Hälytysmajakan avulla

Mahdollistaa entistä tarkemman kotiuttamisajankohdan laskemisen

  • Nopeuttaa potilaiden kotiuttamista 1-2 päivällä

Kootusti tallennetut mittaustulokset ja kommentointimahdollisuus raportointia varten


Asiakaskokemus


Säteilynmittausasiakas: Essote 

 

“Seuraamme säteilyn annosnopeutta radiofarmasiahuoneessa, pistohuoneessa sekä potilashuoneissa radiojodihoitopotilaiden eristyksen aikana. Reaaliaikainen etäseuranta mahdollistaa potilaan hoidon todentamisen, kotiuttamisen optimoinnin ja säästää henkilökunnan säteilyaltistusta sekä vuodepaikkakuormitusta, eli rahaa. Hyödynnämme palvelua myös pintakontaminaatiomittauksissa. Vastuuhenkilö saa mittaustuloksista raportit sähköpostiinsa automaattisesti kuukausittain. Näin vältämme manuaalisen käsikirjanpidon ja erilliset tarkistukset.”

Jari Heikkinen

Ylifyysikko | ESSOTE

Ota meihin yhteyttä

Sensire-blogi