Turvaa puhdastilojen oikeat olosuhteet häiriöitä vastaan

Automaattinen seuranta kaikille puhdastilojen mittauksille

  • Lämpötila (-30..+75°C)
  • Suhteellinen kosteus (0..100 % RH)
  • Paine-ero (-100Pa..100Pa)
  • Partikkelit (0.3µm, 0,5µm, 1.0µm and 5.0µm channels
  • Hiilidioksidi CO2

Kaikki mittaukset tarkasteltavissa visuaalisessa pilvipalvelun käyttöliittymässä

Kootusti tallennetut mittaustulokset tekevät raportoinnista erittäin helppoa

Välittömät hälytykset rajojen ylityksistä

  • Sähköpostilla tai
  • Tekstiviestillä

Ratkaisun tarjoamia etuja:

  • Potilasturvallisuus
  • Laitteistojen rikkoontumattomuus
  • Standardien mukaiset olosuhteet

Turvaa potilasturvallisuus sekä tilojen ja laitteiden eheys


Asiakaskokemus


Puhdastilojen olosuhdeseuranta-asiakas: Essote 

 

"Mittaamme sekä apteekin että isotooppiosaston puhdastilojen olosuhteita (paine-ero, lämpötila, ilmankosteus, partikkelit) TempNet® ratkaisun avulla.
 
Olemme velvoitettuja seuraamaan lämpötiloja ja tunnistamaan ylitykset. Automaattinen mittaus vähentää työmäärää ja rauhoittaa mieltä. Olemmekin saaneet esimerkiksi kosteuteen liittyvät ongelmat kuriin jatkuvalla seurannalla. Reaaliaikainen seuranta on varsinkin tutkimuslääkkeiden kohdalla erittäin tärkeää.”

Jouni Asikainen

Apteekkari | ESSOTE

Ota meihin yhteyttä

Sensire-blogi