TempNet® Nuclear Medicine – Turvallinen ratkaisu säteilynmittauksiin

Tehokas seurantaratkaisu

Henkilökunnan altistuminen säteilylle on aina riski radioaktiivisten aineiden kanssa työskenneltäessä. TempNet® Nuclear Medicine on räätälöity kokonaisratkaisu tausta- ja annossäteilyn ja radioaktiivisten epäpuhtauksien mittaukseen isotooppilääketieteessä.  Järjestelmän avulla säteilymääriä voidaan seurata tehokkaasti ja turvallisesti koko radiolääkkeiden elinkaaren ajan niin valmistelussa, varastoinnissa kuin käyttövaiheessakin. Monesti myös radioaktiivisten jäteaineiden varastointi unohdetaan


TempNet® Nuclear Medicine -järjestelmä koostuu kolmesta osasta

 

Enemmän hyötyä vähemmällä vaivalla

TempNet® - säteilynmittausjärjestelmä koostuu annosnopeus-/annosmäärämittauksesta, käsi-jalka-mittauslaitteista ja mobiilisovellukseen liitettävistä kontaminaatiomittauskahvoista. Kaikki laitteet välittävät mittaustiedot automaattisesti TempNet® Cloud -pilvipalveluun, jossa kaikkea dataa päästään tarkastelemaan reaaliajassa. Järjestelmä hälyttää esiasetettujen säteilyrajojen rikkoutuessa tekstiviestein ja/tai sähköpostilla sekä tarvittaessa myös hälytysmajakan avulla.

Annosnopeusmittaus mittaa esimerkiksi jodihoitopotilaan annosmäärän puoliutumista automaattisesti kerran minuutissa, jolloin hoitohenkilökunnalla on käytettävissä tarkkaa tietoa ratkaisujen pohjalle. Esimerkiksi ylifyysikko pystyy laskemaan potilaan kotiuttamisajankohdan entistä paremmin, mikä todistetusti nopeuttaa kotiutuksia jopa 1-2 vuorokaudella. Ratkaisu parantaa myös työturvallisuutta, kun potilaiden säteilyseuranta voidaan suorittaa etämittauksina ilman ylimääräistä altistumista säteilylle.

 

Lataa tuote-esite


Skaalautuva järjestelmä

TempNet® on moduulipohjainen ratkaisu, joka on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin. Tämä tarkoittaa, että saat halutessasi koottua kaiken datan myös aiemmin hankkimistasi mittalaitteista TempNet® Cloud – pilvipalveluun. Tarjoamme tarpeen mukaan myös lisäseurantaa esimerkiksi isotoopin puhdastiloihin sekä kamerahuoneisiin (lämpötila, suhteellinen kosteus jne.).

 

Järjestelmä seuraa annosta, annosnopeutta sekä kontaminaatiota 


Kokonaisvaltainen ratkaisu

Dosimetri annoksen ja annosnopeuden seurantaan

Dosimetri

Annosmäärä ja annosnopeus

Liikuteltavat ja automaattisesti mittaavat ja mittaustiedot siirtävät dosimetrit tekevät annosmäärän ja -nopeuden mittaamisesta helppoa, tarkkaa ja turvallista.

Mobiilisovellus ja kontaminaatiokahva

Kontaminaatio

Radioaktiiviset epäpuhtaudet

Kontaminaatiomittaukset helposti käsi-jalka-mittalaitteilla sekä mobiilituetuilla mittakahvoilla.

The TempNet® Cloud tomii nettiyhteyden kautta erilaisissa älylaitteissa

Pilvipalvelu

Turvallista datan hallintaa

Kaikki mittausdata aina lääkevalmistuksen puhdastiloista potilaseristyshuoneisiin yhdessä järjestelmässä, helposti verkon välityksellä mille tahansa älylaitteelle.

Lue lisää


Case Essote | Asiakaskertomukset

Case: Etelä-Savon Sosiaali- ja Terveyspalvelut (ESSOTE) 

Uusi teknologia apuna säteilynmittauksessa

“Seuraamme säteilyn annosnopeutta radiofarmasiahuoneessa, pistohuoneessa sekä potilashuoneissa radiojodihoitopotilaiden eristyksen aikana. Reaaliaikainen etäseuranta mahdollistaa potilaan hoidon todentamisen, kotiuttamisen optimoinnin ja säästää henkilökunnan säteilyaltistusta sekä vuodepaikkakuormitusta, eli rahaa. Hyödynnämme palvelua myös pintakontaminaatiomittauksissa. Vastuuhenkilö saa mittaustuloksista raportit sähköpostiinsa automaattisesti kuukausittain. Näin vältämme manuaalisen käsikirjanpidon ja erilliset tarkistukset.”

Jari Heikkinen, ylifyysikko, ESSOTE


Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Ota yhteyttä