TempNet® Cleanroom – Varmista puhdastilojen reaaliaikainen olosuhdeseuranta

Ei enää ajanhukkaa

GxP-tasoinen puhdastila vaatii tarkkaa olosuhteisen seurantaa. Useampien mittapisteiden ja suureiden seuranta on kuitenkin aikaa vievää, mikäli tämä hoidetaan manuaalisesti erillismittauksina. Tällaisissa tapauksissa mittatiedon kokoaminen voi myös vaatia useita eri järjestelmiä ja keskenään yhteensopimattomia valvontasovelluksia. Lopputuloksena on hukattua aikaa ja vaivaa asiassa, jonka voisi hoitaa helpomminkin.


TempNet® Cleanroom -olosuhteidenseurantajärjestelmän osat

 

Parempaa seurantaa vähemmällä vaivalla

TempNet® Cleanroom on reaaliaikainen ja kokonaisvaltainen olosuhteidenseurantajärjestelmä, jonka avulla voit varmistaa, että puhdastilasi olosuhteet täyttävät GxP-säädösten vaatimukset. Se säästää aikaa yhdistämällä automaattiset mittalaitteet helppokäyttöiseen TempNet® Cloud -pilvipalveluun, jossa kaikkia mittaustuloksia voidaan seurata kätevästi saman järjestelmän kautta. Jatkuva seuranta mahdollistaa hälytykset oikeille ihmisille, jos esiasetetut mittarajat rikkoutuvat. Manuaalisten mittausten korvaaminen TempNet® -järjestelmällä parantaa laatua ja tuoteturvallisuutta sekä vapauttaa henkilöstön olennaisiin tehtäviin.

 

Lataa tuote-esite


Muokattava ratkaisu

TempNet® Cleanroom -järjestelmä pohjautuu langattomiin sensoreihin sekä pilvipalveluun, joten sitä voidaan helposti uudelleensijoitella tai laajentaa mittaustarpeiden muuttuessa. Ratkaisuumme voidaan tuoda mittaustietoa myös taloautomaatiojärjestelmistä, jolloin sitä voidaan käyttää yhtenäisenä raportointialustana. Lisäksi TempNet® -tuoteperheen muita ratkaisuja voidaan yhdistää Cleanroomin kanssa, jolloin pystytään seuraamaan haluttuja olosuhteita myös puhdastilojen ulkopuolella.

 

Järjestelmä mittaa useita suureita


Kokonaisvaltainen ratkaisu

Olosuhdeseurannan sesnori

Sensorit

Kokoaikaista seurantaa

Langattomat sensorit lähettävät automaattisesti kerättyä lämpötila-, ilmankosteus-, paine-ero- jne. dataa pilvipalveluun 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa.

Datanhallinta-alusta erilaisissa nettilaitteissa

Pilvipalvelu

Turvallista datan hallintaa

Kaikki puhdastilojen mittausdata yhdessä paikassa, helposti internetin välityksellä mille tahansa laitteelle.

Lue lisää

Tekstiviesti- ja sähköpostihälytykset mobiililaitteeseen

Hälytykset

Jos jotain menee vikaan

Aseta hälytysrajat ja vastaanottajat jotka saavat välittömästi ilmoituksen, jos ne rikkoutuvat. Mahdollistaa korjaavat toimenpiteet ja vähentää turhia kuluja.


Case Essote | Asiakaskertomukset

Case: Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri (ESSOTE)

Ongelmat kuriin seurannalla

"Mittaamme sekä apteekin että isotooppiosaston puhdastilojen olosuhteita (paine-ero, lämpötila, ilmankosteus, partikkelit) TempNet® ratkaisun avulla.  

Olemme velvoitettuja seuraamaan lämpötiloja ja tunnistamaan ylitykset. Automaattinen mittaus vähentää työmäärää ja rauhoittaa mieltä. Olemmekin saaneet esimerkiksi kosteuteen liittyvät ongelmat kuriin jatkuvalla seurannalla. Reaaliaikainen seuranta on varsinkin tutkimuslääkkeiden kohdalla erittäin tärkeää.” 

Jouni Asikainen, Apteekkari, ESSOTE


Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Ota yhteyttä