buttons-fsq-fi

button-ppq-fi

buttons-pp-fi


Elintarviketurvallisuus ja laatu


Hotel Arthur

Hotel Arthur

"Sensire on päivittäinen apuvälineemme monissa prosesseissa ympäri hotellia. Automaattinen lämpötilan seuranta on ollut paitsi ajan myös tehokkuuden säästäjä. Ratkaisu antoi meille tarvittavan näkyvyyden prosessiemme päivittämiseen.

Sensire auttoi Hotel Arthuria tuomaan näkyvyyttä satoihin tallennettuihin mittauksiin. Kun he alkoivat analysoida kerättyjä tietoja Sensiren pilvipalvelussa, he pystyivät parantamaan prosessejaan ja vähentämään poikkeamia."
 
Tanja Tähtinen  |  Hotellin johtaja

Lataa asiakaskertomus

polkka

Polkka Oy

Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy, Joensuun kaupunki

"Tuotamme kouluihin, päiväkoteihin, terveydenhuollon yksiköihin ja kotipalveluun 3,2 miljoonaa ateriaa vuodessa 17 tuotantokeittiön ja 60 palvelukeittiön kautta. Uusimmasta suurkeittiöstämme lähtee yli 5000 annosta päivässä.

Halusimme läpinäkyvyyttä tärkeimpiin ravintopalve-luidemme prosesseihin. Jokainen keittiömme tulee ajantasaiseen laadunseurantaan. Kokonaisvaltainen ratkaisumme sisältää myös mobiilisovelluksen. Kun järjestelmä on täysin käytössä, sillä korvataan paperiversiot. Eviran tarkastajilla on käytössään tunnukset pilvipalveluumme, eli he voivat tarkastella poikkeamatietoja, milloin vain." 

Hannele Portman  |  Toimitusjohtaja

Lataa asiakaskertomus


heinola_crop

Lataa asiakaskertomus

varkaus_crop2

Lataa asiakaskertomus

ylva_crop

Lataa asiakaskertomus

vaasan_crop2

Lataa asiakaskertomus


Digitaalinen tuotelaatu


spr_fi

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

" Veripalvelu toimittaa verivalmisteet käyttäjille eri puolille Suomea. Sekä kokoveren että verituotteiden kuljetus vaatii aukottomasti kontrolloidut olosuhteet. Suomessa punasolujen ja trombosyyttien pakollinen seurantajakso on ympäri vuoden, kun taas kerätyn veren pakollinen seurantajakso marraskuusta maaliskuuhun. Nykyaikaisen teknologian avulla kaikki seuranta on helppoa ja vaivatonta toteuttaa läpi vuoden."

Ari Hemminki  |  Tuotantojohtaja

kwh-freeze

KWH Freeze

KWH Freeze halusi läpinäkyvyyttä varastointi- ja kuljetuslämpötiloihin sekä paikannustietoihin.

Automaattisten mittausten kautta KWH Freeze on yksinkertaistanut olosuhdevalvontaa ja säästänyt huomattavasti työaikaa sekä kuluja. Läpinäkyvyys mittauksissa myös helpottaa kommunikaatioita asiakkaiden kanssa, parantaen asiakassuhteita ja tätä kautta tulosta.

Lataa asiakaskertomus

arla

Arla Oy

“TempNet® kertoo koko ajan tuotteiden varastoinnin ja kuljetusten reaaliaikaiset lämpötilat; näin voimme todentaa laatuamme.

Kylmäkuljetuskaluston seurannassa meille oli tärkeää saada ajoneuvoista myös mahdollisimman tarkat reittitiedot. Toteutimme myös integraation omaan järjestelmäämme, mikä on nykyaikaistanut toiminnan aivan uudelle tasolle sekä suoraviivaistanut ja nopeuttanut prosesseja.”

Veli-Tapani Perälä  |  Jakelupäällikkö

Lataa asiakaskertomus


Asiantuntijaprojektit


essote-cr

Essote

Puhdastilat

Essote etsi tehokasta ratkaisua sairaala-apteekin puhdastilojen sekä isotoopin lääkevalmistustilojen olosuhdeseurantaan. Koska näissä tiloissa tuli saada seurattua monia eri suureita, toiveissa oli tietojen keruu yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään.

Sensiren järjestelmän käyttöönoton jälkeen automaattiset mittaukset säästävät henkilöstön aikaa, tarkemmat olosuhdemittaukset turvaavat lääketurvallisuuden sekä herkkien laitteiden toiminnan. Näin säästetään sekä hävikkiä että tapauskohtaisesti suuria summia rahaa vältettyjen laitevaihtojen ja korjausten muodossa.

Lataa asiakaskertomus

essote-nm

Essote

Isotooppitilat

Essoten tavoitteena oli parantaa säteilynmittauksien seurantaa entisestään. Vaatimuksena oli järjestelmä, jolla voitaisiin mitata annosta ja annosnopeutta sekä kontaminaatiota. Kerätyn datan haluttiin myös olevan tarkasteltavissa kootusti yhdessä mahdollisimman helppokäyttöisessä järjestelmässä.

Sensiren ratkaisu kokoaa dataa reaaliajassa kaikista mittausjärjestelmistä, jolloin poikkeamista hälytetään heti. Reaaliaikaiset mittaukset mahdollistavat myös trendiseurannan ja potilaiden nopeamman kotiuttamisen. Automaattinen ratkaisu säästää myös seurantaan kuluvaa aikaa.

Lataa asiakaskertomus

Sensire-blogi