Asiakaskokemukset


Suomen Punainen Risti hoitaa verenluovutukset ja verituotteiden valmistuksen | Asiakaskertomukset 

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

"Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen veri-valmistehuollosta. Kaikki verenluovutuspisteissä luovutettu veri toimitetaan Helsinkiin, jossa kokoveri jaetaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. 

Veripalvelu toimittaa verivalmisteet käyttäjille eri puolille Suomea. Sekä kokoveren että verituotteiden kuljetus vaatii aukottomasti kontrolloidut olosuhteet. Suomessa punasolujen ja trombosyyttien pakollinen seurantajakso on ympäri vuoden, kun taas kerätyn veren pakollinen seurantajakso marraskuusta maaliskuuhun. Nykyaikaisen teknologian avulla kaikki seuranta on helppoa ja vaivatonta toteuttaa läpi vuoden."

Ari Hemminki

Tuotantojohtaja, Suomen Punainen Risti


Tallink Grupp

“Meille on äärimmäisen tärkeää, että ruuan turvallisuus kaikissa Tallink Gruppin 11 matkustaja-aluksessa voidaan taata kaikkina ajankohtina. Ruokaturvallisuus on jatkuva, perustavanlaatuinen ja ratkaiseva kysymys kaikessa aluksilla tapahtuvassa ruuan, juomien ja raaka-aineiden käsittelyssä. Halusimme siksi ottaa käyttöön automaattisen omavalvontaratkaisun, joka yksinkertaistaisi seurantaprosesseja, parantaisi tehokkuutta sekä takaisi tarkan ja luotettavan tiedonkeruun.

Sensire Oy:n tarjoama automaattinen yhden alustan järjestelmä on täyttänyt kaikki vaatimuksemme. Sensire Oy:n paperittoman omavalvontajärjestelmän käyttöönotto aluksillamme on yksinkertaistanut omavalvontatoimien tarkasteluprosessia merkittävästi, antanut käyttöömme paremman tavan jäljitettävyyden toteuttamiseen sekä parantanut omavalvontadatan läpinäkyvyyttä.”


Külli Joakit

Food & Beverage Manager, AS Tallink Grupp

 

Lataa asiakaskertomus


Arla seuraa lämpötiloja ja olosuhteita maidon kylmäketjussa | Asiakaskertomukset

“TempNet® kertoo koko ajan tuotteiden varastoinnin ja kuljetusten reaaliaikaiset lämpötilat; näin voimme todentaa laatuamme.

Kylmäkuljetuskaluston seurannassa meille oli tärkeää saada ajoneuvoista myös mahdollisimman tarkat reittitiedot. Toteutimme myös integraation omaan järjestelmäämme, mikä on nykyaikaistanut toiminnan aivan uudelle tasolle sekä suoraviivaistanut ja nopeuttanut prosesseja.”

Veli-Tapani Perälä

Jakelupäällikkö, Arla Oy

 

Lataa asiakaskertomus

Joensuun kaupunki käyttää Omavalvontaa ammattikeittiöissä | Asiakaskertomukset

"Tuotamme kouluihin, päiväkoteihin, terveydenhuollon yksiköihin ja kotipalveluun 3,2 miljoonaa ateriaa vuodessa 17 tuotantokeittiön ja 60 palvelukeittiön kautta. Uusimmasta suurkeittiöstämme lähtee yli 5000 annosta päivässä.

Halusimme läpinäkyvyyttä tärkeimpiin ravintopalve-luidemme prosesseihin. Jokainen keittiömme tulee ajantasaiseen laadunseurantaan. Kokonaisvaltainen ratkaisumme sisältää myös mobiilisovelluksen. Kun järjestelmä on täysin käytössä, sillä korvataan paperiversiot. Eviran tarkastajilla on käytössään tunnukset pilvipalveluumme, eli he voivat tarkastella poikkeamatietoja, milloin vain."

Hannele Portman

Toimitusjohtaja, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy, Joensuun kaupunki

 

Lataa asiakaskertomus


KWH Freeze halusi läpinäkyvyyttä varastointi- ja kuljetuslämpötiloihin sekä paikannustietoihin.

Automaattisten mittausten kautta KWH Freeze on yksinkertaistanut olosuhdevalvontaa ja säästänyt huomattavasti työaikaa sekä kuluja. Läpinäkyvyys mittauksissa myös helpottaa kommunikaatioita asiakkaiden kanssa, parantaen asiakassuhteita ja tätä kautta tulosta.

 

Lataa asiakaskertomusLeijona Catering Oy ESSOTE Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Oy Karl Fazer Ab

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Ota meihin yhteyttä